S’AMPLIA LA BORSA DE TÈCNICS DE DESENVOLUPAMENT RURAL

juny 14, 2022
juny 14, 2022 leaderdelcamp

ANUNCI sobre la convocatòria del procés selectiu i la publicació de les bases reguladores que regeixen la convocatòria per l’ampliació, amb caràcter urgent, de la borsa de treball de tècnic/a de gestió de projectes de desenvolupament rural.

En sessió de Junta Executiva del Consorci celebrada en data 9 de juny de 2022, s’aproven les bases específiques que regeixen aquesta convocatòria i que es publiquen a continuació com annex I, en un text íntegre, i s’aprova convocar el procés selectiu i fer-ne publicitat al BOP de Tarragona, a la web i a la seu electrònic del Consorci.

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria hauran de presentar la sol·licitud segons MODEL NORMALITZAT, d’acord amb les bases de la convocatòria.

El termini és de deu (10) dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació del present anunci al BOP de TARRAGONA. 

Publicació al BOP: 17 de juliol de 2022

 

 

 

 

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades