L’ASSEMBLEA DEL CONSORCI LEADER DEL CAMP APROVA L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 2023 – 2027

novembre 11, 2022 leaderdelcamp

L’Assemblea del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, formada per entitats públiques i privades del Camp de Tarragona, ha assistit a la seu del Consorci per aprovar, entre d’altres aspectes, l’Estratègia de Desenvolupament Local (EDL) del període 2023 -2027.

Moment de la sessió de l’Assemblea

L’Estratègia s’ha presentat com un treball amb un alt grau d’intensitat per part de l’equip tècnic del Consorci, amb la col·laboració de la cooperativa Raiels. En aquesta, s’ha realitzat una tasca quantitativa i qualitativa, a fi de poder recollir les màximes dades que poguessin ser d’interès en la seva definició. D’aquesta forma, l’objectiu general consensuat que guiarà al Grup d’Acció Local durant aquest període serà:

“Contribuir a la creació i consolidació d’oportunitats innovadores, col·laboratives i transformatives al camp de Tarragona, amb el suport a iniciatives competitives i sostenibles que prioritzin la millora de les condicions de vida dels habitants d’aquesta zona rural”,

A partir d’aquest, es desenvolupen 3 objectius específics:

  • Impulsar iniciatives innovadores i transformatives del territori
  • Afavorir la creació d’oportunitats per a les persones
  • Acompanyar accions per a la mitigació del canvi climàtic.

El propòsit d’aquesta estratègia és poder fer del Consorci Leader un element que treballi en consonància amb les altres entitats del món rural tarragoní, amb una coordinació efectiva dels seus objectius i de les seves accions. Això ha de permetre maximitzar els resultats i dialogar profitosament amb tots els agents del territori.

Alhora, la concepció d’aquesta estratègia, entre d’altres factors, es basa en la convicció que el Camp de Tarragona (l’àmbit territorial d’actuació del Consorci) ha de funcionar com un rural living lab: un laboratori d’innovació en un ecosistema viu, que posa les persones al centre per tal d’integrar i generar processos innovadors en un entorn de col·laboració público-privada. En aquest sentit, es considera que el reforç dels projectes en xarxa per part del Consorci farà que aquest esdevingui un agent catalitzador en el món rural.

Conseqüentment, l’EDL preveu una especial atenció en el suport a projectes tractors del territori, identificats com a potencials nínxols transformadors, consistents en iniciatives d’actors que busquen alternatives al sistemes actuals, cercant l’experimentació amb visions singulars més sostenibles.

La transversalitat de l’Estratègia també la vol fer arribar a reptes bàsics actuals dels entorns rurals: la igualtat de gènere, el relleu generacional rural, la digitalització i el canvi climàtic.

Finalment, a l’EDL també s’han tingut en compte les polítiques, plans i programes existents en rangs superiors;  que marquen les línies de treball a una escala superior i amb les quals l’Estratègia també s’alinea, garantint d’aquesta manera la integració i optimització de recursos per a l’assoliment dels objectius de les pròpies EDL (Agenda Rural de Catalunya, l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya 2030, etc.)

Abans del 15 de novembre, el document es trametrà al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural  per a la seva validació definitiva per part del secretari d’Agenda Rural mitjançant resolució, i s’instrumentarà amb la signatura d’un conveni de col·laboració entre el DACC i el Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.

 

, , , , , , , ,

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades