PROPOSTES DEL CONSORCI PER AL PLA D’ACCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

febrer 18, 2022
febrer 18, 2022 leaderdelcamp

El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp va participar com a agent del territori a la sessió participativa per definir el Pla d’Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023 – 2027.

El principal objectiu estratègic del procés de participació és aconseguir un Pla d’Acció de més qualitat i millorar la governança amb els agents afectats en el seu desplegament i aplicació en forma d’accions i polítiques públiques. Aquest procés, que compta amb el suport i l’assessorament del Direcció General de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica, vol actualitzar la diagnosi de la situació del sector i recollir propostes per enriquir i millorar el contingut i l’aplicació d’aquest Pla d’Acció.

Els Objectius generals d’aquests procés són:

  • Objectiu 1 Donar veu a tots els actors relacionats directa o indirectament amb la producció i consum dels productes ecològics.
  • Objectiu 2 Conèixer la situació actual del sector a partir dels propis actors.
  • Objectiu 3 Orientar la redacció del Pla d’acció.

La sessió d’ahir es dirigia per parlar del consum d’aquests aliments. Gairebé la meitat dels catalans consumeix de forma habitual, almenys algun cop al mes, aliments ecològics certificats, deu punts més que al 2015. Des de 2008, els diferents estudis del Baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics a Catalunya mostren un increment en els consumidors diaris, setmanals i mensuals, especialment en els darrers 5 anys. De fet, el 24% de la població catalana ha començat a consumir aliments ecològics en els últims tres anys i una tercera part dels que consumeixen aliments ecològics diuen que n’incrementaran el consum, mentre que la resta diu que el mantindran.

A l’any 2020, més del 40% dels majors de 16 anys declaren comprar productes ecològics. A l’hora d’escollir els aliments ecològics, els compradors es basen principalment en la informació de l’etiqueta. La principal raó que impedeix l’increment del consum dels productes ecològics és el seu sobrepreu i, encara que cada cop menys, també la dificultat en trobar-los en els punts de venda habituals.

Les raons principals de compra d’aquests productes són “motius de salut”, seguit molt per sota de les mencions al fet que són respectuosos amb el medi ambient i també per no contenir residus, també relacionats indirectament amb motius de salut. Davant el plantejament de la disjuntiva entre “producte ecològic encara que no sigui català“ i “producte no ecològic però català“ hi ha una certa divisió d’opinions, per bé que els que el producte de proximitat s’imposa lleugerament a l’ecològic entre els propis consumidors de productes ecològics.

En relació al coneixement dels segells dels productes ecològics, una mica més de la meitat dels entrevistats diuen conèixer el logotip europeu dels productes ecològics (eurofulla), mentre que el segell de l’entitat de control catalana (CCPAE) és menys conegut. La gran majoria dels entrevistats que coneixen els aliments ecològics té confiança amb la certificació, tot i que aquest grau de confiança ha anat disminuint lleugerament en els darrers anys.

Moment inicial de la Sessió de treball

Per part del Consorci, es va apuntar com la dinàmica actual de les pautes de consum juguen a favor d’aquests productes, ja que es relacionen més directament amb uns hàbits alimentaries saludables, com també a una major conscienciació envers a la preservació de la biodiversitat i per fer front al canvi climàtic. Alhora, també es va incidir en com les estructures de base que apleguen consumidors, ja siguin cooperatives con grups de compra, també són actius que poden promoure i dinamitzar l’accés a la producció ecològica, com a agents conscienciats i promoguts envers una producció d’aquest tipus.

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades