PROPERA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL AL CONSORCI

novembre 21, 2022

Properament es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona les bases reguladores que regiran el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de necessitats de personal no permanent, en la categoria professional d’administratiu/va.

L’anunci, en els seus annexos, estableix el procediment de creació i funcionament d’aquesta borsa.

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria hauran de presentar la sol·licitud, d’acord amb les bases de la convocatòria, en el termini de vint (20) dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Els aspirants a formar part d’aquesta Borsa, hauran d’aportar:

La tramesa d’aquesta documentació, dins del termini establert, es pot realitzar:

  • Oficina d’assistència en matèria de Registre del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp en horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 (Registres dels Consells Comarcals que integren el Consorci Leader: Consell Comarcal de l’Alt Camp, Consell Comarcal del Baix Camp, Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Consell Comarcal del Priorat, Consell Comarcal del Tarragonès i Consell Comarcal del Baix Penedès).
  • Per mitjans electrònics a través del tràmit instància genèrica disponible a la Seu electrònica del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, a la que s’adjuntarà el model de sol·licitud normalitzada i la resta de documentació que s’indica a les bases.

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades