El Departament d’Acció Climàtica i el Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp signen el conveni de col·laboració, en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027

juny 13, 2023
juny 13, 2023 leaderdelcamp

El secretari general del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, va signar, recentment, els convenis de col·laboració i delegació de funcions, entre el Departament i els 11 Grups d’Acció Local seleccionats per a l’aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC) 2023-2027. Entre ells, el conveni del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.

Amb la signatura d’aquests convenis, finalitza el procés de selecció dels esmentats Grups i Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) 2023-2027, que es va iniciar el maig de 2022.

Des del Departament, es vol destacar la transició entre els períodes 2014-2022 i 2023-2027 de l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader a Catalunya, enllaçant, ininterrompudament, convocatòries d’ajuts i dotacions pressupostàries, per la diversificació econòmica de les zones rurals, els projectes de cooperació i estratègics dels Grups d’Acció Local, i les despeses de funcionament i animació d’aquests.

Les EDLP que han presentat els 11 Grups inclouen els objectius de cada estratègia i com es preveu assolir-los, els agents que han participat en l’elaboració de l’estratègia, una descripció de la zona d’actuació i dels recursos, les línies d’actuació i els criteris de selecció de projectes, entre altres. També han d’acreditar la participació dels agents públics i privats del territori en l’elaboració de l’estratègia, i promouen, com a elements transversals, la innovació, la millora del medi ambient, i la mitigació del canvi climàtic.

 Sessió participativa a Falset, setembre de 2022

El Consorci, dins de la seva Estratègia, per al període 2023-2027 parteix d’una concepció del món rural que posa al centre les necessitats de les persones, centra esforços en focalitzar el suport a agents i projectes amb capacitat real de transformació i aporta un clar enfoc en la situació d’emergència climàtica actual.

Prèviament a aquesta selecció de Grups, el Departament va definir l’àmbit territorial d’aplicació del Leader, d’acord amb criteris demogràfics, d’envelliment, i gènere de la població, de població aturada, dependència de l’agricultura i la distància a serveis bàsics, i que es va validar mitjançant un procés de participació pública, que va permetre la incorporació de 15 nous municipis a l’àmbit territorial Leader, que representa actualment el 74,51% del territori català.

                El Consorci conserva els 93 municipis de 6 comarques per a aquest nou període

, , , , , , ,

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43400 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Avís legal | Política de galetesPolítica de privadesa | Protecció de dades