Avís legal i política de privacitat

A continuació us indiquem els elements clau en referència a:

 • La titularitat de la pàgina web i el domini.
 • La protecció de les dades personals.
 • La propietat industrial i intel·lectual.
 • La llei aplicable i la jurisdicció.

La titularitat de la pàgina web i el domini

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSICE), manifesta que el domini leaderdelcamp.cat és propietat del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp (d’ara endavant EL CONSORCI) amb CIF P4300063G, amb domicili al C/ Daroca 1, Montblanc 43086 (Tarragona) i adreça electrònica rgpd@leaderdelcamp.cat.

EL CONSORCI no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet.

Amb els límits establerts en la llei, EL CONSORCI no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i la informació de les pàgines d’Internet d’EL CONSORCI estan elaborades per professionals del sector degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no vinculen l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet d’EL CONSORCI poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, EL CONSORCI no pot assumir
responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta pàgina web són propietat exclusiva d’EL CONSORCI o de les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’EL CONSORCI.

La protecció de les dades personals

El marc legal i la nostra manera de treballar

El nostre web respecta les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques (RGPD), així com la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE o LSSI) i el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (ENS).

Tractem les teves dades per tal de poder complir amb la teva petició o en l’exercici del serveis públics que competencialment ens corresponen.
Prenem totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal que tractem, així com per evitar-ne la pèrdua, l’alteració i/o l’accés no autoritzat per part de tercers. Així doncs, només et demanem la informació personal estrictament necessària i no la compartim amb ningú (exceptuant el compliment de la llei o en cas que ens hagis autoritzat a fer-ho).

Com tractem la informació?

Amb transparència: sempre et demanem autorització per al tractament de les teves dades personals i t’en informem prèviament.

Amb mesura: només et demanem les dades estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual les recollim.

Amb limitació de temps: només conservem les dades durant el temps necessari per a la finalitat del seu tractament i t’informem de quin és aquest termini. En cap cas aquest temps supera el màxim legal.

Amb confidencialitat: tractem les teves dades de manera que es garanteixi la seguretat de les teves dades personals i la seva confidencialitat. Prenem totes les mesures de seguretat per tal d’evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les teves dades per part de tercers.

Com obtenim la informació i durant quant temps l’emmagatzemem?

Tal i com estipula la llei només recollim la teva informació si ens dones el consentiment per fer-ho. Al nostre web la recollim mitjançant:

 • Formularis de contacte. Utilitzem la teva adreça de correu electrònic i/o el teu telèfon per posar-nos en contacte amb tu. Aquests formularis formen part de la nostra pàgina web i estan allotjats als nostres servidors. La forma en que treballem la teva informació està indicada a l’apartat Qui té accés a la vostra informació?
 • Tràmits i gestions. Serveis oferts mitjançant el Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant AOC) que ens permeten oferir-te:
  • Tràmits en línia relatius a l’exercici dels teus drets relatius a les dades personals i l’accés als serveis públics com a part de la nostra seu electrònica.
  • La tramitació de factures electròniques.
 • Cookies. Tot i que no t’identifiquen com a usuari, serveixen per realitzar estudis estadístics. S’inclouen en aquest apartat cookies de serveis de tercers com ara: AdSense, AdWords i Google Analytics, així com tota una sèrie de serveis de la marca DoubleClick. Quan visites aquesta pàgina, s’envien al teu navegador cookies provinents d’aquests serveis. Pots trobar més informació sobre els tipus de cookies i l’ús que en fa Google clicant aquí.

Conservem les teves dades fins que:

 • Ens en sol·licitis l’eliminació.
 • Finalitzi el termini legal de conservació.
 • Finalitzem la tramitació de la teva sol·licitud.

Totes les dades que emmagatzemem són:

 • En tots els casos dades identificatives.
 • Dades personals requerides per tramitar els expedients associats a l’exercici de les competències pròpies o delegades.

El tractament es realitza de forma individualitzada per a cada categoria i sempre d’acord amb el que indica la legislació vigent.

El nostre web té un certificat SSL que permet a les dades viatjar de forma íntegra i segura.

Qui té accés a la teva informació?

La teva informació és accedida pel personal d’EL CONSORCI i per aquelles entitats públiques que participen en la prestació dels serveis públics associats a les nostres competències pròpies i delegades.

Addicionalment, no compartim, lloguem ni venem la teva informació a tercers, tot i que alguns dels nostres proveïdors de servei en fan un ús limitat.

Aquests proveïdors només emmagatzemen la informació i el tractament que en realitzen no inclou ni la modificació ni l’ús per altres fins que no siguin prestadors dels serveis contractats. Cadascun d’ells té les seves pròpies polítiques de privacitat.

Quins són els teus drets?

Pots accedir a les teves dades en qualsevol moment i tens dret a exigir-ne la rectificació, l’eliminació o la seva portabilitat en qualsevol moment.
Pots exercir el teu dret d’accés, rectificació, eliminació i portabilitat enviant un correu electrònic a l’adreça rgpd@leaderdelcamp.cat.

També tens dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant de l’Agencia Española de Protección de Datos, si consideres que s’està infringit la llei pel que fa al tractament de les teves dades personals.

Acceptes les condicions?

Com a usuari, i un cop llegida la informació precedent, declares haver estat informat de les condicions sobre la protecció de dades i n’acceptes el tractament per part d’EL CONSORCI en la forma i per als fins indicats en aquesta política de privacitat. Aquest consentiment el recollim de forma expressa en els nostres formularis.

La propietat industrial i intel·lectual

Aquest web és propietat d’EL CONSORCI. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per EL CONSORCI, els seus ens dependents o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquest web sense la prèvia autorització per escrit d’EL CONSORCI.

La llei aplicable i la jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre seva la interpretació, aplicació i compliment.

C/ Daroca, 1 – Montblanc 43086 | Telèfon – 977 861338 | Fax – 977 862424 | Política de privadesa